СПИСАННЯ КРЕДИТІВ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

09 липня 2022 року Верховною Радою України було прийнято за основу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України».

Цим Законом урегульовується питання виплати кредитів особами, які їх взяли на купівлю житлової нерухомості чи автомобілей, які після 24 лютого 2022 року були знищені чи пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Так, Законом передбачено, що у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування, особи, які взяли кредит в банках на:

—  новозбудоване нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, об’єкт незавершеного будівництва)

— придбали майнові права на нерухомість із розстроченням або відстроченням платежу, має право звернутися до продавця такого новозбудованого нерухомого майна (кредитора) із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит, якщо таке нерухоме майно відповідає хоча б одній з таких ознак:

 1) станом на дату подачі заяви розташоване на тимчасово окупованій території, або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначених відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

2) пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Для цілей застосування цього Закону під пошкодженим мається на увазі нерухоме майно, яке може бути відновлене шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції;

3) знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Для цілей застосування цього Закону під знищеним мається на увазі нерухоме майно, відновлення якого є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним.

Позичальник (його представник) не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про прощення (анулювання) заборгованості за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу, який відповідає одночасно таким умовам:

  • предметом такого договору є знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації нерухоме майно (квартира або майнові права на квартиру) загальна площа якого не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку — 250 квадратних метрів, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника;
  • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором. Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна усім умовам, визначеним у цьому пункті.

Кредитор здійснює прощення (анулювання) всієї заборгованості за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів.

Кредитор, після прощення (анулювання) заборгованості за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону.

 Обов’язок сплати позичальником грошового зобов’язання за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, нерухоме майно, що було предметом такого договору.

Leave a Comment