АНТИКОЛЕКТОРСЬКИЙ ЗАКОН

25 березня 2021 року Верховна Рада України направила на підпис Президенту України «антиколекторський закон» № 4241 від 21.10.2020 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

Цим Законом запроваджуються зміни для суб’єктів господарювання, малих фінансових компаній, що кредитують населення та надають позики, колекторських компаній щодо здійснення за їх діяльністю нагляду з боку Національного Банку України (НБУ), та заборона застосовувати неетичну поведінку до споживачів кредиту та третіх осіб.

Так, до порушників законодавства, Національний Банку України має право застосувати заходи впливу пропоційно до вчиненого порушення Закону.

Національний Банк України здійснюватиме функції щодо встановлення:

  • вимог до колекторських компаній та фінансових установ, що займаються кредитуванням населення
  • встановлювати методику розрахунку вартості кредиту для споживача
  • здійснюватиме нагляд за діяльністю кредитодавців, фінансових установ, колекторських компаній та дотриманням ними законодавства
  • контроль за додержанням законодавства про рекламу
  • розглядатиме звернення споживачів фінансових послуг щодо порушення їхніх прав та вживатиме заходи щодо припинення виявлених порушень, усунення причин та умов, що сприяли таким порушенням
  • ведення реєстру колекторських компаній

Фінансові установи, що займаються споживчим кредитування населення зобов’язані у своїх договорах та на веб-сайтах у повному обсязі розкривати інформацію про кредит, відсоткові ставки, в тому числі приховані відсотки, усі додаткові нарахування, штрафні санкції.

За введення споживача кредиту в оману щодо фінансової послуги, що пропонується, надання недостовірної або неповної інформації про кредит, позику тягнуть за собою відповідальність у вигляді накладення на таку фінансову установу штрафу від 5 000 до 10 000 гривень за кожне порушення.

У випадку, якщо колекторські або фінансові установи некоректно взаємодіють зі споживачами фінансових послуг (особами, що взяли кредит), в тому числі, надсилають повідомлення з погрозами, фото- та відео-матеріали, розміщують неправдиві публікації, така колекторська компанія повинна буде сплатити штраф у розмірі від 51 000 до 102 000 гривень за кожне порушення.

Якщо ж неетичними діями займається колекторська фірма, яка не внесена до реєстру колекторських організацій, штраф для такої компанії становитиме від 85 000 до 136 000 гривень.

Позитивним моментом є поява реєстру колекторських компаній, в якому можна буде перевірити інформацію про колекторів, та дізнатися чи має право така організація взагалі стягувати прострочену заборгованість.

Звертаємо увагу, що фінансова компанія, яка займається кредитуванням населення матиме право звернутися до колекторів у випадку прострочення оплати за кредит, тільки за умови наявності про це застереження в кредитному договорі.

Фінансовим компаніям та колекторським організаціям заборонено розголошувати інформацію про укладений договір кредитування, наявність заборгованості по ньому та інші данні третім особам, які не є стороною договору (виняток- спадкоємці, близькі родичі). Також,  обов’язково буде  здійснюватися захист персональних даних споживача.

Нововведенням, що заслуговує на оплески, є заборона для кредитодавців зазначати у договорі споживчого кредитування поручителя, з яким не укладено письмовий договір поруки за кредитом.

У випадку порушення такого правила, договір кредитування автоматично буде визнаватися нікчемним – тобто для поручителя не виникатиме жодних обов’язків з повернення кредиту.

Leave a Comment