ЗАБОРОНА ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДОПЛАТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

09 грудня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641».

Зазначена Постанова КМУ № 1198  вносить зміни до умов здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.Розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів зобов’язано забезпечити перегляд умов укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з урахуванням обмежень щодо фінансування закупівлі товарів, робіт та послуг.

Заборонено на період дії карантину здійснення Розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а Державній казначейській службі здійснення відповідних платежів, крім випадків, коли предметом закупівлі є  наступні, не віднесені до захищених видатків бюджету, в першочерговому порядку за видатками на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлю медичних виробів, лікарських засобів, протезування та ортопедичне забезпечення військово службових, а також для виконання бюджетних програм щодо  фінансування лікарень, поліклініки, екстреної медицини, санаторії, інших закладів охорони здоров’я; забезпечення обороноздатності держави, та купівлю військової техніки, а також для задоволення потреб національної безпеки і оборони відповідно до основних показників державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки, а також під час здійснення заходів за рахунок коштів бюджету, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій. Зазначений перелік є вичерпним.

Варто зазначити, що дія Постанови КМУ № 11908 щодо заборони попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти,  поширюється абсолютно на всіх, без винятків розпорядників бюджетних коштів, та введена у зв’язку з значним дефіцитом Державного бюджету України. Тобто, попередня оплата тепер під забороною і для розпорядників нижчого рівня, і для головних розпорядників, і для державних установ, і для комунальних.

До запровадження заборони на здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за бюджетні кошти нормативно було чітко визначено, що при попередній оплаті у поточному році постачання товарів (виконання робіт або надання послуг) можна було здійснювати протягом поточного або наступного бюджетного періоду. Тобто, було надано право здійснювати оплату у поточному році, а отримувати поставлені товари, виконані роботи та надані послуги у поточному або майбутньому періоді.

Але, враховуючи введену заборону на попередню оплату, для бюджетних установ вже немає підстав реєструвати та брати на облік такі бюджетні зобов’язання в органах Казначейства.

Звертаємо увагу, що у випадку, коли Договір про надання товарів, послуг чи виконання робіт був укладений у 2020 році, до введення в дію заборони для бюджетних установ на здійснення попередньої оплати, не оплачені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, які були зареєстровані для здійснення попередньої оплати, інші бюджетні фінансові зобов’язання, які не є кредиторською заборгованістю, знімаються з обліку органами Казначейства. Про зняті з обліку бюджетні та фінансові зобов’язання органи Казначейства повідомлять розпорядникам бюджетних коштів.

Наразі, більшість бюджетних установ взяли відповідні бюджетні фінансові зобов’язання на здійснення попередньої оплати ще до запровадження обмежень за передоплатою, але не встигли їх проплатити. Якщо вони не будуть зняті з обліку бюджетними установами самостійно, органи Казначейства мають повноваження це зробити самі. Якщо відповідні бюджетні фінансові зобов’язання будуть зняти з обліку, є ймовірність того, що установам зменшать бюджетні асигнування, установлені кошторисом на відповідні видатки. Тобто, швидше за все, можна не розраховувати не тільки на відкриття асигнувань, здійснення платежів, але і на збереження обсягів бюджетних асигнувань, на які була запланована саме попередня оплата.

На даний час, серед варіантів перегляду умов договору бюджетні установи розглядають варіант укладання додаткової угоди на продовження строку дії попереднього договору.

Наприклад, якщо немає можливості перенести укладання договору на наступний рік, тому що закупівля окремих видів товарів, робіт або послуг є обов’язковою для функціонування установи, тобто товари, роботи та послуги потрібні вже з початку наступного року, то можна підписати з відповідним контрагентом додаткову угоду до попереднього договору про закупівлю.

Підписанням такої додаткової угоди бюджетна установа продовжить дію цього договору. Тобто дасть гарантію постачальнику (виконавцю, надавачу) про співпрацю у наступному році. Раніше такою гарантією була попередня оплата.

Але зверніть увагу на те, що договір може вважатися продовженим тільки тоді, коли додаткова угода буде підписана у момент дії договору.

Крім цього, для того, щоб продовжити дію договору на наступний рік, необхідно мати затверджені видатки на цілі, які зазначені у договорі на закупівлю товарів, робіт або послуг. Додатково, при продовженні строку дії договору, обов’язково додатковою угодою змінюються умови оплати договору, з попередньої оплати на оплату за фактично виконані роботи чи надані послуги.

Звертаємо увагу: не можна продовжувати дію договору, якщо у бюджетної установи не заплановані такі видатки у наступному бюджетному періоді.

Водночас, при укладенні з бюджетною установою Договору про надання послуг чи виконання робіт після початку дії заборони на попередню оплату,  розрахунки з постачальником (виконавцем, надавачем) будуть здійснюватися за фактично поставлені товари, виконані роботи або надані послуги. Підстава: накладна, акт виконаних робіт або акт приймання-передавання наданих послуг за кожний місяць або за кожний квартал.

У такому разі, у бюджетної установи повинен бути затверджений кошторис видатків на новий бюджетний 2021 рік та включені бюджетні зобов’язання за даним договором у межах бюджетних асигнувань 2021 року.

За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484

Leave a Comment