ЧИ МОЖЛИВО ПРИМУСОВО ВИКЛЮЧИТИ УЧАСНИКА ЗІ СКЛАДУ ТОВ?!

В українському бізнесі непоодиноким є явище корпоративних конфліктів. Нерідко, колишні друзі та партнери бажають виключити один одного зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), при чому без відома один одного.

Чи можливо, на даний час,  виключити учасника зі складу ТОВ, не порушуючи Закону? З цим питанням зараз будемо розбиратися.

До набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виключити «зайвого» учасника зі складу Товариства можна було прийнявши відповідне рішення більшістю голосів Загальних зборів учасників Товариства. Шляхом дотримання формальної процедури (повідомлення поштою за місяць до зборів учасника про дату зборів, формування порядку денного, голосування за рішення та підписання протоколу з подачею його державному реєстратору, та наступним внесенням змін до Єдиного державного реєстру), можна було за короткий проміжок часу виключити зі складу учасників небажаного учасника Товариства.

В більшості випадків, «виключений» учасник дізнавався про припинення своєї участі у Товаристві зі спливом значного часу, коли поновлення строку позовної давності та оскарження рішення про виключення зі складу учасників до суду буде неможливим та безрезультатним.

З прийняттям нового Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ситуація кардинально змінилася.

Згідно діючого законодавства, примусове виключення зі складу учасників Товариства неможливе. Проте, це не означає, що «позбавитися» учасника без його волі неможливо.

Новелою Закону передбачено, що учасник/засновник може бути виключений зі складу Товариства на підставі рішення, оформленого Загальними зборами учасників за умови:

  • Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини (а за новим Законом загальний строк внесення вкладу – 6 місяців, якщо інше не зазначено в статуті), то Виконавчий орган, тобто директор Товариства повинен надіслати такому учаснику письмове попередження про прострочення. Таке попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк установлюється директором чи статутом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

 Якщо учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, то директор Товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть виключити учасника Товариства через заборгованість із внесення вкладу або

  • Якщо учасник Товариства помер, оголошений судом безвісно відсутнім або померлим, або, якщо учасник-юридична особа припинила своє існування (ліквідувалася), частка якого в статутному капіталі Товариства становить менше 50%, якщо протягом року з дня встановленого законодавством строку для прийняття спадщини спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до Товариства.

Таким чином, проаналізувавши норми чинного законодавства, у частині можливості примусового виключення учасника зі складу ТОВ, слід зазначити, що вказане питання законом не врегульоване та не передбачено можливості виключення учасника без його згоди.

Разом з тим, варто розглянути наступний варіант виключення учасника зі складу Товариства. В першу чергу, Загальні збори учасників Товариства повинні прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та запропонувати учасникам внести вклад до статутного капіталу. Протягом встановленого законом строку, учасником Товариства не буде внесений вклад і у Загальних зборів учасників буде підстава для виключення такого учасника. 

На підставі частини 2 статті 15 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Загальними зборами учасників буде прийнято рішення про виключення учасника зі складу Товариства, у зв’язку з невнесенням ним вкладу до статутного капіталу. Далі, державним реєстратором будуть внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 Термін реалізації запропонованого варіанту виключення учасника зі складу Товариства складає 7 місяців, у зв’язку з необхідністю дотримання передбаченого законом строку для внесення учасником свого вкладу.

За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484

Leave a Comment