ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

З 23 травня 2020 року набрали чинності окремі положення Закону України

№ 466 від 16 січня 2020 року, яким було внесено ряд важливих для підприємців змін до Податкового кодексу України.

Розглянемо частину податкових змін, які стосуються накладення штрафів на суб’єктів господарювання.

Так, починаючи з 23 травня 2020 року, Податковим правопорушенням вважається винне, протиправне діяння (дія чи бездіяльність) як платників податку, так і самих контролюючих органів.

При цьому, вважається, що правопорушення вчинене умисно, якщо існують доведені податковим органом обставини, які свідчать, що платник податків цілеспрямовано, удавано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог податкового та/або іншого законодавства.

Відповідальність, яка застосовується за порушення податкового законодавства вважається фінансовою. За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид штрафних санкцій.

Цікаво, що законодавець зазначив, що у випадку вчинення податкового правопорушення за наявності пом’якшувальних обставин, розмір штрафу зменшується на  50 %. Раніше цієї норми не існувало.

Також, законодавцем було встановлено для платників податків нові штрафи:

  • За відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, платник податків повинен сплатити штраф у розмірі вартості відчуженого майна;
  • Для нерезидентів, які займаються бізнесом в Україні через постійне представництво чи відокремлений підрозділ, без взяття на податковий облік, встановлюється штраф в розмірі 100 000 гривень;
  • Збільшено штраф за несвоєчасне подання до податкових органів заяв та документів щодо взяття на облік, зміни місцезнаходження чи місця проживання, внесення інших даних, подання документів з помилками, чи подання неповного комплекту документів, чи неподання інформації про осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського обліку — для ФОПів передбачений штраф у розмірі  340 гривень, для юридичних осіб – 1020 гривень;
  • Неповідомлення ФОПами чи особами, які займаються професійною діяльністю, при відкритті рахунків про свій статус банківські установи, тягне штраф у розмірі 680 грн.;
  • У випадку неподання нотаріусами та ріелторами до податкових органів інформації про посвідчені та укладені договори оренди нерухомого майна, на них накладається штраф у розмірі 680 грн. за кожний випадок неповідомлення;
  • Неподання або порушення строків подання податкових декларацій, тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;
  • Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  • Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії, тягне за собою накладення штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  • Неподання звіту про контрольовані іноземні компанії протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати фінансових санкцій (штрафів), передбачених цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані іноземні компанії, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
  • При порушенні платниками ПДВ строків реєстрації податкових накладних, на них накладається штраф у розмірі 2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень.

Також, податковими органами встановлено штраф для платників податків у випадку несвоєчасної оплати узгодженої суми грошових зобов’язань —  у розмірі 5% та 10 %.

          За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484.

Leave a Comment