ПОДАТКОВІ ЗМІНИ: ЧИ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ ЗАСНОВНИКА В ТОВ, ЯКЩО ВІН НЕРЕЗИДЕНТ

За численними запитами Клієнтів, щодо вивчення юристами питання оподаткування податком на прибуток доходів нерезидента, який є засновником/бенефіціаром юридичної особи, що зареєстрована в Україні у зв’язку з прийняттям Закону України № 466 від 16.01.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», окремі положення якого вступили в силу з 23.05.2020 р., ми повідомляємо наступне:

Так, відповідно до положень ст. 133 Податкового кодексу України (далі — ПК України), Платниками податку на прибуток — нерезидентами є:

 • юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 • нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому цим розділом.
 • постійне представництво – це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

 • Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

 • Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації.

Особливості оподаткування нерезидентів

Об’єктом оподаткування для нерезидентів є:

 • прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу;
 • дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.4статті 141 цього Податкового кодексу України, з джерелом походження з України.

Саме п. 141.4 ст. 141 ПК України врегульовано питання сплати податку на прибуток нерезидентами.

Тобто, мова йде про те, що податок на прибуток сплачується у випадку відчуження (продажу) нерезидентом корпоративних прав в іноземних юридичних особах, які утворені або володіють корпоративними правами українських юридичних осіб, та за рахунок нерухомого майна українських юридичних осіб.

Окремо, варто зазначити, що оподаткування податком на прибуток дивідендів, які сплачуються резидентами України на користь нерезидентів, було передбачено Податковим кодексом України і до прийняття Закону України № 466 від 16.01.2020 р.

Податковим кодексом України, з прийняттям Закону № 466 від 16.01.2020 р., визначено обов’язок для українських юридичних осіб та ФОПів, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, сплачувати податок на прибуток з доходів, виплачених нерезидентам.

Якщо говорити про ставки, за якими оподатковуються зазначені доходи, то це 0, 4, 5, 6, 12, 15, 18 і 20 відсотків, які застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України.

Водночас, Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах. До набуття чинності Законом № 466, обов’язок нерезидентів щодо постановки на облік в податкових органах також існував, а саме — до початку здійснення господарської діяльності на території України.

Також, Законом № 466 передбачено, що фізична особа — резидент України або юридична особа — резидент України зобов’язана повідомляти податковий орган про:

 • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

 • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

 • кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

 • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Висновки.

Зі вступом в силу Закону України № 466 від 16.01.2020 р., частина норм якого набирає чинності з 01.01.2021 року відносно оподаткування доходів нерезидентів, законодавцем здійснено уточнення оподаткування дивідендів, які виплачуються нерезидентам, хоча сам по собі обов’язок оподатковувати доходи, що сплачуються резидентами України на користь нерезидентів, існував раніше, до набрання чинності зазначеним Законом.

За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484.

Leave a Comment