ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ: ЩО ВИГІДНО?!

Під час роботи кожного вдалого бізнесу рано чи пізно з’являється питання щодо необхідності збільшення розміру статутного капіталу для забезпечення розвитку такого бізнесу, та збільшення вартості активів. Найчастіше, статутний капітал збільшується в товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Які ж наразі існують шляхи збільшення статутного капіталу?

На сьогодні використовують два основні способи збільшення статутного капіталу:

1) здійснення додаткових внесків за рахунок коштів засновників/учасників ТОВ;

2) реінвестиція дивідендів – мається на увазі, за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВ. Якщо з першим варіантом все зрозуміло, то що означає «реінвестиція дивідендів»?! Давайте розбиратися в цьому питанні.

Саме положеннями Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», передбачено можливість збільшити статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

У разі використання процедури реінвестиції дивідендів з метою збільшення статутного капіталу ТОВ, без залучення додаткових вкладів засновників/ учасників Товариства, склад засновників/учасників такого Товариства, та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

При реінвестиції дивідендів,  прибуток розподіляється між учасниками, але останні на загальних зборах вирішують замість того, щоб виплатити дивіденди, збільшують за рахунок цих коштів статутний капітал Товариства. Таке рішення оформляється протоколом загальних зборів учасників/засновників ТОВ (якщо їх декілька), або рішенням (якщо учасник ТОВ один). В протоколі зазначаються новий розмір частки учасника ТОВ в грошовому еквіваленті без зміни відсоткового розміру частки учасника.

Окрім протоколу, загальні збори учасників затверджують нову редакцію статуту товариства з обмеженою відповідальністю, де фіксують новий грошовий розмір своєї частки в статутному капіталі Товариства. Підписи  засновників/учасників в протоколі та статуті ТОВ обов’язково підлягають нотаріальному посвідченню.

З погляду процедури, учасникам/засновникам Товариства потрібно вчинити ті ж дії, що і при формуванні статутного капіталу після держреєстрації товариства. Тобто, загальним зборам учасників Товариства необхідно прийняти відповідне рішення, провести держреєстрацію змін до статуту, і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не вказує прямо на те, що учасники, які вирішили збільшити статутний капітал саме у такий спосіб, мають обов’язково попередньо внести кошти. Але фактично  так і виходить.

У разі, якщо учасники/засновники протоколом загальних зборів вирішують спрямувати суму розподіленого прибутку на збільшення статутного капіталу ТОВ, то сам факт збільшення відбувається виключно на папері у бухобліку. Гроші, в дійсності, не знімаються з рахунку, не виплачується учасниками, та реально не вносяться ними через касу Товариства чи безпосередньо до банку з призначенням – «поповнення статутного капіталу ТОВ».

Згідно Закону Україну «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін щодо статутного капіталу юридичної особи, подаються такі документи:

  • заява, в якій заповнюються рядки, що стосуються збільшення статутного капіталу та зміни грошового еквіваленту частки учасників;
  • примірник оригіналу рішення/протоколу загальних зборів учасників Товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників/засновників;
  • Статут юридичної особи в новій редакції;
  • документ про сплату адміністративного збору.

Щодо оподаткування

Відповідно до положень ст. 165 Податкового кодексу України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Таким чином, у випадку збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку учасників Товариства, такий нерозподілений прибуток не оподатковується, а учасникам Товариства податкові платежі сплачувати не потрібно.

Зазначена обставина є додатковим аргументом для збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок прибутку, який отримали його засновники/учасники.

За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484.

Leave a Comment