ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ: ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ?

Раніше ми писали мораторій на перевірки, що на період карантину в Україні діє мораторій на проведення усіх планових перевірок контролюючими органами. Проте, з впровадженням в сучасне життя санітарно-епідеміологічних вимог, яких повинні дотримуватися усі без виключення суб’єкти господарювання, у контролюючих органів з’явилися додаткові можливості для проведення перевірок бізнесу на предмет дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

Хто може проводити перевірки?

Законом України «Про основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності» покладено обов’язок на Держпродспоживслужбу проводити перевірки бізнесу.

Держпродспоживслужба може проводити позапланову перевірку дотримання суб’єктом господарювання санітарних вимог, безпечності харчових продуктів, непродовольчих товарів, тощо.

Найчастіше підставами проведення перевірок слугують заяви фізичних осіб – громадян, які при користування послугами підприємця, або при відвідуванні торгівельного/ресторанного закладу, виявляють невідповідності та порушення, про що інформують органи Держпродспоживслужби.

Що зараз можуть перевіряти?
На період дії карантину дозволені наступні групи перевірок:

 • перевірки підприємств, які визначаються відповідно до критеріїв КМУ, як підприємства з високим рівнем ризику;
 • перевірки виконання вимог щодо формування та застосування державних регульованих цін;
 • перевірка виконання вимог санітарного і епідеміологічного законодавства;
 • перевірки у всіх сферах контролю, які не регулюються законом України № 877-V від 05.04.2007 р. (валютний контроль, податковий контроль, митний контроль, банківський нагляд і інші сфери, визначені в ст.2. даного закону);
 • податкові перевірки, в разі заяви про відшкодування з держбюджету ПДВ.

Що робити, коли до Вас прийшли з перевіркою?

Перше, що Ви маєте зробити – це перевірити посвідчення осіб, які до Вас прийшли та направлення на перевірку.

Обов’язково зверніть увагу, чи співпадають прізвище, ім’я, по батькові особи, яка зазначена в посвідченні та особи, що вказана в направленні на проведення перевірки. Дуже часто посадові особи Держпродспоживслужби можуть бути без посвідчень, що дає Вам право не допустити таких осіб для проведення перевірки.

Для здійснення планової чи позапланової перевірки бізнесу Держпродспоживслужба спочатку видає відповідний наказ/рішення/розпорядження, де зазначаються мета та контактні дані особи, яку будуть перевіряти.

На підставі наказу видається посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) – це так називається перевірка. Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу, його копія обов’язково надається особі, яку перевірятимуть.

Пам’ятайте, що у період карантину Держпродспоживслужба має право проводити перевірку лише на тих підставах, про які ми зазначали вище. Проводити перевірку з інших підстав, хоча це і входить до компетенції контролюючого органу, проте заборонено на період карантину, такий контролюючий орган не може.

ч. 4 ст. Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вказано: Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).  Саме на вказане положення Закону слід звертати увагу перевіряючих, якщо вони вимагатимуть документи на товар, на перевірку якого, в них відсутні повноваження.

! У випадку виникнення ситуації, коли Держпродспоживслужба вимагатиме документи на товар, який вона не може перевіряти у зв’язку з наявним мораторієм на перевірки, суб’єкт господарювання вправі відмовити у наданні документів щодо такого товару, повідомивши, що товар та документи, які запитують перевіряючі, не підпадають під категорію перевірки Держпродспоживслужби.

Також, перевіряючим слід запропонувати викласти свої вимоги щодо необхідної їм для перевірки документації на товар у письмовій формі задля фіксації порушення з боку перевіряючих у частині перевищення своїх повноважень.

Не надавайте перевіряючим інформацію та не відповідайте одразу ж, як отримаєте запит. Чинне законодавство справді зобов’язує Вас надавати перевіряючим необхідну для проведення перевірки інформацію та відповідати на їх запитання. Але законодавство не забороняє Вам робити це протягом певного часу. Занотуйте всі запитання перевіряючого та повідомте йому, що Ви не можете чітко та повно відповісти на його запитання одразу та боїтеся дезінформувати його, а тому викладете всі відповіді письмово та передасте їх йому найближчим часом. Аргументи в даному випадку можуть бути різними, наприклад, Ви просто фізично не можете пам’ятати про всі факти господарської діяльності або інформацію про кожен товар, оскільки його досить багато.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

За результатами здійснення планового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:

 • дату складення акта;
 • тип заходу (плановий або позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
 • предмет державного нагляду (контролю);
 • найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
 • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

! Перед підписанням Акту уважно його прочитайте та обов’язково перевірте правильність викладених фактів. Акт є основним доказом по справі, тому важливо впевнитись, що він містить об’єктивні дані.  

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається фізичній особі – підприємцю/юридичній особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

За детальною інформацією та отриманням консультації звертайтесь за телефоном: +380678478484.

Leave a Comment