ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

Багатьох підприємців турбує питання, що ж робити після подачі документів державному реєстратору для проведення реєстраційних дій?!

Відповідь на зазначене питання – чекати на рішення реєстратора за наслідком розгляду документів. Так, державний реєстратор проводить реєстраційні дії (створення юридичної особи, внесення змін до відомостей про ТОВ, купівля-продаж компанії, зміна директора та телефона, реєстрація ФОП, тощо), на основі чітко зазначеного в Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» переліку документів. До таких документів відносяться:

  • Пакет документів, що подається директором або засновником юридичної особи для проведення реєстраційних дій;
  • Судове рішення, яке набрало законної сили про: недійсність рішення засновників/учасників ТОВ, ПП, АТ, ПАТ; недійсність змін до статуту, накладення/зняття арешту на корпоративні права; скасування або зобов’язання вчинити реєстраційні дії, припинення та відміни припинення юридичної особи та ФОП, що не пов’язано з банкрутством;
  • Рішення Міністерства юстиції України, які прийняті за результатами адміністративного оскарження дії/бездіяльності державного реєстратора (у випадку подачі заявником скарги на дії/бездіяльність державного реєстратора, за наслідком розгляду ним поданого пакету документів).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Якщо говорити про саму процедуру здійснення реєстраційних дій, то вона проходить у наступній формі:

  1. Безпосередня подача директором/учасником/представником юридичної особи, ФОПом пакету документів, в яких зазначені зміни, які потрібно провести, державному реєстратору через Центри надання адміністративних послуг.
  2. В якості підтвердження отримання документів, заявнику видається Опис, в якому зазначено реєстраційний номер дії, дія, яка проводиться, дані реєстратора, який проводить розгляд документів.
  3. Існує 2 шляхи подачі документів: а) електронний з використанням ЕЦП через спеціальну систему, та б) у паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг. Так, у випадку подачі документів у електронній формі, державний реєстратор сканує отримані документи в електронний вигляд, та вносить їх копії в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань (ЄДР).
  4. Далі, державний реєстратор проводить перевірку відповідності документів вимогам законодавства, та у випадку позитивної відповіді, приймає рішення про проведення реєстраційної дії.
  5. У випадку наявності в поданих документах помилки – державний реєстратор виносить рішення про зупинення розгляду документів, та надає заявнику строк для усунення недоліків. У випадку відсутності підстав для проведення реєстраційної дій, або її незаконності – державний реєстратор виносить рішення про відмову у державній реєстрації.
  6. Проведення реєстраційної дії та оприлюднення інформації та даних в ЄДР, та на порталі електронних сервісів (результат надання адміністративної послуги). Зазвичай, таким результатом є Виписка, яка роздруковується на сайті електронного сервісу та містить інформацію про проведену реєстраційну дію.
  7. Також, заявник може звернутися до державного реєстратора за отриманням Виписки у паперовій формі, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Варто зазначити, що державний реєстратор зобов’язаний розглянути поданий до нього пакет документів щодо юридичної особи або ФОПа напротязі 24 годин після надходження документів, за винятком святкових на неробочих днів. Тому, якщо Ви подали державному реєстратору пакет документів 5 днів тому, а жодної інформації ще немає – це не нормально, потрібно звертатися до самого реєстратора або зі скаргою до Міністерства юстиції України.

Також, державна реєстрація щодо юридичних осіб та ФОПів може проводитися і в скорочені терміни, наприклад, за 2 години, але такий варіант можливий після сплати збільшеного розміру державного мита (збору).

Leave a Comment