ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ

 

вимоги до документів

В процесі життєдіяльності будь-якого бізнесу виникає потреба у внесенні змін до установчих документів юридичної особи, та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Яким вимогам повинні відповідати документи, для того щоб державний реєстратор провів реєстраційну дію?

  Так, рішення юридичної особи може викладатися у формі протоколу (якщо у складі юридичної особи декілька учасників) або у формі рішення єдиного учасника. Підписи учасників юридичної особи на такому рішенні/протоколі обов’язково нотаріально засвідчуються, саме рішення повинне бути викладено на нотаріальному бланку.

Виняток щодо нотаріального засвідчення підписів та викладення рішення на нотаріальному бланку стосується лише органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій.

Також, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлені обов’язкові вимоги і до установчого документу юридичної особи – статуту. Статут повинен бути прошитий, пронумерований, та підписаний учасниками (засновниками) юридичної особи. Підписи учасників юридичної особи, також повинні бути засвідчені нотаріально. Від обов’язкового нотаріального засвідчення підписів, знову ж таки, звільнені юридичні особи, створені органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадські та благодійні організації.

Цікаво, що у разі створення юридичної особи підписи засновників на першому примірнику статуту нотаріально не засвідчуються.

Законодавцем встановлено обов’язковість викладення усіх документів, що подаються для державної реєстрації та внесення змін до Єдиного державного реєстру, державною мовою – українською. Водночас, за бажанням засновників/учасників юридичної особи можуть також виготовлятися аналогічні екземпляри установчих документів іншими мовами. Такі документи залишаються в розпорядженні самої юридичної особи та офіційно ніде не реєструються.

Звертаємо увагу, якщо протокол, рішення, статут, акт, договір, заява щодо юридичної особи містить виправлення, описки, підчищення, дописки, закреслені слова, орфографічні та арифметичні помилки, написані нерозбірливим почерком чи олівцем, такі документи приймаються державним реєстратором до розгляду, але заявнику надається письмова відмова у проведенні реєстраційної дії у зв’язку з допущеними помилками.

Державним реєстратором у його рішенні зазначаються, допущені помилки у документах та посилання на норми Закону, якими встановлюються вимоги для подачі документів з метою проведення реєстраційної дії.

Законом встановлений 24 — годинний строк для розгляду державним реєстратором поданих документів щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У випадку наявності помилок в документах, державний реєстратор зупиняє розгляд документів на строк – 15 календарних днів. Протягом зазначеного строку, заявник може усунути недоліки в поданих документах, і за умови правильного оформлення документів, реєстраційна дія може бути проведена державним реєстратором.

Leave a Comment