НОВІ СЮРПРИЗИ ДЛЯ БІЗНЕСУ, АБО ЯК НЕ ОТРИМАТИ ШТРАФ ЗА БЕНЕФІЦІАРА

З 28 квітня 2020 р. набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» № 361-ІХ. Основною метою ухвалення вказаного Закону є розкриття бізнесом їх реальних власників (бенефіціарів) та отримання інформації про джерела фінансування як в Україні, та і за її межами. Також, законом № 361-ІХ зачіпаються інтереси політично-значущих осіб.

В цій статті ми не будемо описувати усі нововведення зазначеного Закону, а лише зупинимося на процедурі розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Більшість підприємців пам’ятають, як у 2018 році керівники вже зареєстрованих та працюючих юридичних осіб повинні були подати у визначений строк державному реєстратору інформацію про кінцевих вигодонабувачів (бенефіціарів). Така інформація відображається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань (далі-ЄДР, реєстр). За неподання інформації про бенефіціарів встановлювався мінімальний штраф.

Більша частина бізнесу легковажно віднеслася до зобов’язання держави розкрити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, та не внесла відповідні зміни до Реєстру. З ухваленням нового закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ситуація докорінно змінилася. Відтепер, законодавець каратиме власників бізнесу – юридичних осіб чималим штрафом за не розкриття інформації про бенефіціара бізнесу.

Кінцевий бенефіціарний власник

будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником новий Закон визначає наступних осіб:

для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу

є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Також, бенефіціаром юридичної особи не може бути особа, яка лише формально здійснює володіння часткою, та/або яка є номінальним власником.

Так, Законом № 361-ІХ зобов’язано усіх юридичних осіб, які створені до 28 квітня 2020 року подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) разом зі структурою власності. При цьому, у підприємців буде лише три місяці після затвердження урядом форми структури власності, на внесення змін до Реєстру.

структура власності

документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників

Яка відповідальність за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи?

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) у ст. 166 11 встановлюється штраф за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи  у розмірі від 17 000 грн. до 51 000 грн.

При цьому, юридичним особам інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності потрібно буде подавати при проведенні кожної наступної реєстраційної дії, протягом 30 днів з моменту виникнення будь-яких змін разом з підтверджуючими документами. У випадку відсутності змін в інформації про бенефіціарів та в структурі власності, юридичні особи повинні повідомляти про це державного реєстратора, у випадку внесення будь-яких інших змін до Єдиного державного реєстру.

Для юридичних осіб, які будуть створенні після набрання чинності Законом № 361-ІХ, встановлюється обов’язок подавати щорічно, починаючи з наступного року після створення, протягом 14 календарних днів, наступні документи: заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; структуру власності; витяг, виписку чи інший документ з судового чи торгового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження; для фізичної особи-нерезидента – нотаріально посвідчену копію документу, що посвідчує особу.

Може виникнути ситуація, коли в певній юридичній особі, важко визначити кінцевих вигодонабувачів (бенефіціарів), або вони взагалі відсутні, в тому числі, якщо засновником являється юридична особа нерезидент. В такому випадку, потрібно чітко обґрунтувати причину відсутності кінцевих вигодонабувачів (бенефіціарів) і зазначити дану інформацію в ЄДР.

До набрання чинності Законом № 361-ІХ, Міністерство Юстиції та Держфінмоніторинг мають розробити та затвердити форми документів та зміст структури власності, в частині уточнення даних про кінцевих вигодонабувачів (бенефіціарів), які в свою чергу, будуть подаватися Державним реєстраторам.

Водночас, із правила є винятки!

Обов’язок розкрити бенефіціара не поширюється на наступні категорії юридичних осіб:

  • політичні партії та їх структурні утворення;
  • адвокатські об’єднання;
  • профспілкові організації;
  • творчі спілки та осередки;
  • організація роботодавців та торгово-промислові палати;
  • ОСББ
  • Релігійні організації
  • Державні органи та органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Наші юристи допоможуть Вам правильно підготувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та структуру власності, та подадуть необхідні дані державному реєстратору.

Детальніше за телефоном: +38 067 847 84 84.

Leave a Comment